Documente utile

YCO.ro va pune la dispozitie o serie de modele de documente utile in activitatea de administrare, sau ca si proprietar:

Cerere inscriere in asociatia de proprietari a noilor membri

ART. 17 din legea 196/2018: Înscrierea ulterioară în asociaţie a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora.

Cerere schimbare numar persoane care locuiesc in imobil

ART. 82 din legea 196/2018: Dacă adunarea generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte în acest sens, comitetul executiv stabileşte cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lună.

Model contestatie a calculului cotei intretinere

ART. 28 din legea 196/2018: Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată.

Model cerere restituire fond rulment

ART. 72 din legea 196/2018: Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă prin actele translative de proprietate nu se stipulează altfel.

Legea 196/2018

Legea care guverneaza înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 30 iulie 2018