Cenzorat

Asiguram servicii de cenzorat pentru asociatii de proprietari


Asiguram beneficiarilor nostri servicii de cenzorat in conformitate cu prevederile legii 196/2018, pentru verificarea lunara a documentelor asociatiei de proprietari, precum si intocmirea rapoartelor de cenzorat lunare semestriale si anuale, in care sunt cuprinse concluziile verificarilor si recomandari cu privire la aspectele functionale ale departamentului financiar-contabil.
Avand o experienta de peste 10 ani in domeniu, dispunem de o echipa formata din experti contabili autorizati CECCAR, pregatita sa ofere suport in activitatea derulata.

Atributii principale cenzor:

  • Verificarea documentelor care stau la baza inregistrarilor in contabilitate
  • Verificarea corectitudinii efectuarii inregistrarilor in contabilitatea in partida simpla/dubla
  • Verificarea modului de constituire a fondurilor
  • Verificarea, monitorizarea si transmiterea catre primarii a situatiei activ-pasiv.

Cenzorii, atributii

Intocmesc in fiecare luna, rapoarte scrise in care este descrisa activitatea de gestiune a asociatiei de proprietari. Totodata, daca se constata unele abateri, sunt facute recomandari in privinta masurilor care pot fi luate. Anual, activitatea de cenzorat implica si intocmirea unui raport scris privind activitatea desfasurata in anul precedent – raport care va fi prezentat in Adunarea Generala.

Obligatia numirii unui cenzor conform prevederilor Legii 196/2018:

Art.59. - (1) Cenzorul/comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociaţia de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociaţiei de proprietari şi să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci.

Proprietarii se pot adresa cenzorului?

În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori.